Producent maszyn i urządzeń dla zakładów wydobywających torf 


Producent maszyn i urządzeń dla kopalń torfu, zakładów wydobywających torf, jak również dla zakładów prowadzących produkcję wyrobów z wykorzystaniem torfu i ziemi substratów torfowych, mieszanek torfowych w formie podłoża i ziemi pod iglaki i inne sadzonki drzew i krzewów oraz warzywa i kwiaty, itp.

BAT FORUM Maszyny i Technologie Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroki wybór maszyn i urządzeń stosowanych
do przerobu i uszlachetniania torfu i ziemi w tym:

A. ROZDRABNIACZE:
- palcowe;
- grzebieniowe;
- bijakowe oraz
- inne według potrzeb i wymagań Zamawiającego.

B. Sita bębnowe:
- jednofrakcyjne;
- wielofrakcyjne;

C. Transportery i taśmociągi:
- gładkie;
- z progami;
- inne.

D. Inne maszyny i urządzenia:
- mieszalniki bębnowe;
- kosze zasypowe;
- sita wibracyjne;
- mieszalniki różnych typów;
- linie do produkcji podłoża;
- linie do workowania;
- linie do formowania torfu i podłoża w kostki uprawowe;
- wiele innych maszyn i urządzeń wg potrzeb i wymagań Zamawiającego.

czytaj dalej.....